Blackjack er egentligt i bund og grund et simpelt spil når det drejer sig om at lære reglerne. Strategimæssigt er der lidt flere ting at tænke over, men når man først ved hvordan Blackjack reglerne er, går det hurtigt med at få lavet de rigtige beslutninger.

Kortenes værdi i Blackjack

Kortene fra 2 til 10 har pålydende værdi
Billedekort har værdien 10
Esserne kan enten gælde 1 eller 11 og er dermed det laveste eller højeste værdikort.

Kulørerne har ingen betydning. Altså kulørerne spar, hjerter, klør og ruder tæller alle det samme. Eksempelvis er en hånd bestående af 2 eller flere klør ikke mere værd end en hånd som består af forskellige kulører.

Blackjack

Blackjack er en hånd som består af netop et es og en tier. Rækkefølgen er ligegyldig. En Blackjack sikrer som minimum spillere uafgjort uanset hvad banken vender. Vender banken også Blackjack får spilleren indskuddet tilbage. Dette kaldes et ”push”

Hvordan tælles point

I Blackjack adderes pointværdien af hvert kort. Får man eksempelvis en toer og en syver har man summen 9. Når der trækkes yderligere kort så adderes disses point sum til den total man havde før man tog flere kort.

Får man derefter en sekser, har man altså i denne hånd (2+7+6)= 15 points.

 

Bet365-->> Spil Blackjack her

 

Hvem vinder, bank eller spiller

Blackjack reglerne drejer sig om at komme tættest på 21 points. Det er her der kommer lidt strategi ind i spillet set fra spillerens synspunkt.

Opnår spilleren flere point end banken uden at få mere end 21 points så har spilleren vundet. Det modsatte er selvfølgeligt også tilfældet og banken kan vinde ved at få flere points end spilleren.

Får spilleren mere end 21 points så er spillet slut og banken har vundet. Har spilleren mindre end eller lige nøjagtigt 21 points og banken vender mere end 21 så har spilleren vundet.

Mulige valg man kan træffe i Blackjack

STÅ/Stand: Dette gør man når man ikke ønsker at modtage yderligere kort.
Træk/Hit: Dette gør man når man ønsker at modtage endnu et kort.
Dele/split: Dette kan man gøre når man har to ens pointkort. Eksempelvis kan man vælge at dele denne hånd

[4:d;4:s]

Når man deler kortene skal man erlægge en ekstra indsats og man spiller således 2 hænder hver bestående af 1 kort. I eksemplet har vi altså 4 points i hver hånd.

Fordoble/double: Afhængigt af det enkelt casinos regler kan spilleren doble sin indsats i nogle bestemte situationer. Typisk dobler man når man har summen 9, 10 eller 11 og banken viser kort fra 2 til 6. Læs flere avancerede blackjack tips

Blackjack spillets første fase

Spilleren placerer sit indskud på bordet og derefter får spilleren tildelt to synlige kort og banken 1 kort. Det er summen af dine tildelte kort som danner udgangspunkt for den efterfølgende beslutning

Blackjack spillets anden fase

Efter du har modtaget dine 2 første kort skal du beslutte dig for hvilken handling du vil foretage dig. Der kan opstilles nogle få tommelfinger regler afhængigt af om casinoet viser et ”svagt” eller et ”stærkt” kort. Studer venligst tabellen nedenfor og brug den som basis strategi når du spiller blackjack.

Svage kort har værdien 2 til 6 mens stærke kort for banken er kort med værdi 7 til og med 11. Det skal indskydes at når banken har en toer så er det ikke et egentligt svagt kort men betragtes alligevel sådan idet at banken skal ud og trække mindst to yderligere kort. Sekseren er bankens svageste kort, femmere det næst svageste og så fremdeles.

Generelle regler for at tage endnu et kort

Du trækker altid et kort hvis du ikke kan opnå mere end 21 points ved den handling. Altså har du en sum som er mindre end 12, skal du altid tage et kort. Om du skal doble eller splitte afhænger af om banken har et svagt kort eller ej.

Du skal altid trække et kort hvis du har en ”blød” 17. Blød betyder at dit ene kort er et es og at du altså har 7 eller 17. Du kan derfor aldrig trække mere end 21 points og uanset hvad banken viser, skal der trækkes yderligere et kort.

Du trækker altid hvis du har blød 18 og banken har 9,10 eller 11.

Du trækker altid et kort hvis du har sum 12 til 16 og banken viser et stærkt kort.

Du trækker altid et kort hvis du har summen 12 og banken viser 2 eller 3

Generelle regler for at stå

Du står altid hvis du kan trække mere end 21 points og banken samtidigt viser et svagt kort. Se dog ovenfor såfremt summen af dine kort er 12.

Du står altid på blød 19 og 20.

Du står altid hvis du har ”hård” 17 til 21.

Banken har et svagt kort

Det er rimeligt vigtigt at spille korrekt blackjack når banken har et svagt kort. Det gælder om at splitte og doble så meget som overhovedet muligt.

Der dobles i følgende situationer

Bank har 3,4,5 eller 6 og du har sum 9,10, 11, blød 17 eller blød 18
Bank har 2,7,8 eller 9 og du har sum 10
Bank har 2,7,8,9 eller 10 og du har sum 11.
Bank har 4,5 eller 6 så dobles blød 15 og blød 16
Bank har 5 eller 6 så dobles blød 13 og 14 også.

Der splittes følgende hænder

22 eller 33 splittes mod bankens 2,3,4,5,6 eller 7
44 splittes mod bankens 5 eller 6
55 splittes aldrig
66 splittes mod bankens 2,3,4,5 eller 6
77 splittes mod bankens 2,3,4,5,6 eller 7
88 splittes altid uanset hvad banken har.
99 splittes mod 2,3,4,5,6,8 oh 9. BEMÆRK 7 ikke er med.
TT splittes aldrig
AA splittes altid.

Efter et split kan man doble. Brug reglerne for dobling efter du har splittet.

Forsikring når bankøren har et es

Man bør aldrig forsikre mod bankens es. Det er ganske enkelt ikke profitabelt overhovedet.

Det anbefales at spille online blackjack for sjov indtil man kender ovenstående regler udenad. Det anbefales at bruge et af nedenstående casino:

 

Bet365-->> Spil Blackjack her